Ceník a podmínky

Služby v rámci Nitky nespadají do systému zdravotnických zařízení, jsou hrazeny klientem. Nejsem plátcem DPH.

Ceny:

•    individuální terapie a poradenství 700,- Kč za 50 minut (od 15. hodiny 800,- Kč)
•    hypnotická relaxace 1000,-Kč za 50 minut
•    párová terapie 1000,- Kč za 50 minut (od 15. hodiny 1100,- Kč)
•    rodinná terapie 1000,- Kč za 50 minut (od 15. hodiny 1100, – Kč)
•    koučink / skype koučink po osobní dohodě

Slevy jsou po individuální dohodě možné ve výši 30% pro osoby v nepříznivé finanční situaci a pro osoby pobírající příspěvek na péči (podle Zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách).

Podmínky:

Zaručuji diskrétnost a mlčenlivost, konzultace je možné poskytovat i anonymně. Ve své práci se řídím Etickým kodexem psychologické činnosti. Informace, které se během terapie dozvím, jsou důvěrné, zůstávají jen mezi mnou a klientem. Předání informací o průběhu, formě či obsahu konzultací dalším osobám či institucím je možné výhradně jen se souhlasem klienta. Nemám uzavřenou smlouvu s žádnou ze zdravotních pojišťoven, proto nemám povinnost vést a odevzdávat dokumentaci o klientech třetí straně. Do zdravotní dokumentace klienta tedy nezasílám žádný záznam o terapii. Jako občan mám všeobecnou ohlašovací povinnost, která mě zavazuje k ohlášení závažných trestných činů. Pokud by k takové situaci v terapii došlo, o své povinnosti nejdříve mluvím s klientem.

Službu nabízím po předchozí telefonické domluvě. Počet a frekvence konzultací je otázkou domluvy, stanoví se dle potřeb klienta a závisí na typu problému a pomoci. Platby jsou hrazeny na místě po proběhlé konzultaci, případně převodem na účet. Konzultaci lze bez náhrady zrušit 48 hodin předem. Pokud se klient neomluví minimálně 48 hodin předem (víkend se nezapočítává) nebo se omluví později, musí sezení v plné výši uhradit, i když se na něj nedostaví.