O mně

Lenka_Nitka2Mgr. Lenka Haluzíková

psycholožka a koučka

Svým klientům nabízím psychologické konzultace (psychoterapeutické vedení, psychologické poradenství a krizovou intervenci) a koučink. Pracuji s dospělými i dětmi.

Je mi 39 let, s partnerem mám 2 děti. Praxi jsem získávala během studia i postgraduálního vzdělávání v krizových centrech pro dospělé i děti, v poradně pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy, v Psychiatrickém centru Praha a na MPSV. Během mateřské dovolené jsem působila jako terapeutka – dobrovolnice (např. v denním centru Maják v Místku). Od ukončení mateřské pracuji v oblasti osobního rozvoje na živnostenský list. V současné době pracuji pod supervizí MUDr. Zuzany Pinďákové a PhDr. Gaby Langošové.

Mé vzdělání, akreditované výcviky, kurzy a semináře:

2018-2019    Relaxační hypnóza – kurz (Institut hypnózy a hypnoterapie, Praha)

2016               základní výcvik v CA method (DAP services, Ostrava)

2015               Profesionální kouč ACC (Associate Certified Coach, ICF, 2015-2018)

2014               Koučování nejen ve výchově dětí (COEDU)

2014               Akreditovaný vzdělávací kurz Respektovat a být respektován (Společnost       pro mozkově kompatibilní vzdělávání)

2012-2013  Koučink Centrum: Akreditovaný externí profesionální kouč (výcvik     akreditovaný MŠMT ČR a ICF)

2012-2013      SocioFactor: Akreditovaný kurz Vzdělávání lektorů v oblasti moderních vzdělávacích metod

2005-2012      Pražská škola psychosociálních studií, akreditované psychoterapeutické   vzdělávání. Ukončen dynamický (SUR) výcvik ve skupinové a komunitní psychoterapii.

2001-2007      Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor Psychologie, magisterské vzdělání, specializace: klinická psychologie

1999-2004      Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor Informační studia a      knihovnictví, magisterské vzdělání, specializace: informační management

2012                           Relaxační metody (Pražská škola psychosociálních studií – PVŠPS)

2012                           Rogersovská psychoterapie (PVŠPS)

2012                           Práce s náboženskostí člověka (PVŠPS)

2012                           Základy koučování (PVŠPS)

2010-2011                Daseinsanalytický výklad snů (PVŠPS)

2011                           Logoterapie (PVŠPS)

2011                           Transakční analýza (PVŠPS)

2011                           Osobní existenciální analýza (PVŠPS)

2009                           Strach v sociálních situacích a KBT (PVŠPS)

2007                           Lege artis postupy v komunitní a skupinové psychoterapii (PVŠPS)

 

IČO: 01367838