Co můžete získat?

  • Lepší využití vlastních zdrojů k dosažení spokojenosti, cílů a úspěchu
  • Zlepšení komunikace s okolím
  • Zbavení se trémy, strachu a úzkosti
  • Plánování a důvěra v budoucnost, plnější prožívání přítomnosti
  • Posílení schopnosti ovládat své emoce a nálady
  • Posílení svých silných stránek
  • Přijetí zodpovědnosti za svůj život
  • Rozvoj v oblasti vztahů
  • Pochopení vlastních potřeb a zvýšení empatie pro potřeby druhých