Osobnostní rozvoj

 • porozumění vlastním pocitům a prožívání
 • práce na sebepoznání
 • hledání smyslu života
 • nalézání životních cílů
 • změna komunikačních vzorců
 • problematika víry a náboženství
 • nácvik zvládání stresových situací
 • posílení sebevědomí a sebeúcty
 • nácvik kontroly emocí (např. zlosti, studu)
 • kariérní poradenství
 • zvyšování osobní i pracovní motivace
 • zvyšování pracovního výkonu
 • nácvik prosazování vlastních potřeb a zájmů
 • vyrovnání se s životními změnami (např. narození dítěte, krize středního věku)